INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH – rekrutacja do szkół średnich

Pomorski Kurator Oświaty wydał zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 2024 roku :

Zarządzenie nr 16 Pomorskiego Kuratora Oświaty

terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 2024 roku

Rekrutacja do szkół średnich odbywać się będzie elektronicznie, a najważniejsze terminy przedstawiają się następująco :

– od 15 maja do `4 czerwca – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (jeżeli planujesz wybór oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego lub wojskowego to składanie wniosków kończyć się będzie już 31 maja, a na początku czerwca odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych – szczegółów szukaj na stronie internetowej szkoły średniej, którą planujesz wybrać);

– do 5 lipca – składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru;

12 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– do 19 lipca – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której uczeń się zakwalifikował.

22 lipca – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)