Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie kalendarza roku szkolnego

W środę 26 września ogłoszone został Zarządzenie nr 3 dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Pełną treść zarządzenia prezentujemy poniżej :

ZARZĄDZENIE nr 03

Propozycja dodatkowych dni wolnych przedstawiona została rodzicom podczas pierwszych zebrań z wychowawcami. Oficjalne ogłoszenie następuje po uzyskaniu opinii Rady Rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

W terminarzu dziennika elektronicznego Librus wprowadzone zostały już wszystkie terminy : dni wolne, zebrania i konsultacje z rodzicami, wystawienia ocen proponowanych i ostatecznych, egzaminów zewnętrznych.

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)