UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Rada Rodziców zawarła umowę w sprawie grupowego ubezpieczenia dzieci z firmą PZU. Warunki ubezpieczenia dziecka znajdują się poniżej :

Ubezpieczenie PZU NNW Edukacja Składka: 18 484,40 PLN

Podstawowe świadczenia Wariant II Suma ubezpieczenia

świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN

assistance – zakres podstawowy

Świadczenia dodatkowe Wysokość świadczenia

świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja) świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja): 1 500 PLN

dieta szpitalna w wyniku NW świadczenie z tytułu diety szpitalnej w wyniku NW: 20 PLN

amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu

nowotworu

świadczenie z tytułu amputacji kończyny/części kończyny

u dziecka z powodu nowotworu: 1 000 PLN

śmierć w wyniku nowotworu złośliwego świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu

złośliwego: 1 000 PLN

śmierć dziecka z powodu wady serca jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci dziecka z powodu

wady serca: 1 000 PLN

śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na

utrzymaniu ucznia lub studenta

świadczenie z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego

lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta: 2 000 PLN

Ryzyka dodatkowe objęte polisą Wysokość świadczenia

sepsa świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy: 1 000 PLN

śmierć w wypadku komunikacyjnym świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym: 10 000 PLN

Propozycja ubezpieczenia nr T1123668424 SP Pogórze

PZU Edukacja

Wszyscy rodzice, którzy chcą dołączyć do oferty ubezpieczenia będą mogli wpłacić kwotę 42 złotych do skarbników klasowych podczas pierwszych zebrań z rodzicami.

 

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)