KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Szanowni Rodzice uczniów klas trzecich,

W kwietniu odbędzie się egzamin gimnazjalny, ale przygotowania do niego rozpoczynają się już teraz. W pierwszej kolejności informujemy Państwa o możliwości dostosowania form i warunków pisania egzaminów jakie przysługują uczniowi. Na podstawie informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych przygotowane zostaną dostosowania indywidualne dla każdego ucznia. Zanim to jednak nastąpi prosimy o zapoznanie się z jakimi możliwymi dostosowaniami możemy mieć do czynienia.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 :

Komunikat o dostosowaniach

 

Dyrektor Szkoły – Rafał Juszczyk

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)