INFORMACJA NA TEMAT DARMOWYCH DOJAZDÓW DO SZKOŁY

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami związanymi z darmowymi dojazdami dzieci do szkoły pragniemy poinformować o dokładnym brzmieniu porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kosakowo a ZKM Gdynia :

„Gmina Kosakowo zobowiązuje się do pokrycia utraconych przychodów z tytułu stosowania przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przejazdów bezpłatnych dla uczniów ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOSAKOWO, a uczęszczających do (min.) Szkoły Podstawowej w Pogórzu”.

Wobec powyższego wynika niezbicie, że do bezpłatnego przejazdu uprawnieni są uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Kosakowo i dojeżdżający do jednej z gminnych szkół. Dokumentem uprawniającym do przejazdu darmowego jest legitymacja szkolna, która zawiera informację o adresie zamieszkania.

Sekretariat Szkoły

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)