ZMIANY W DOKUMENTACH SZKOLNYCH

Drodzy Rodzice, wraz z nastaniem II semestru zostały wprowadzone zmiany w dwóch najważniejszych szkolnych dokumentach : Statucie oraz Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. Wprowadzone poprawki wynikają z prowadzonych obserwacji, ciągłej ewaluacji zapisów oraz wniosków zgłaszanych przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.
Nowe treści dokumentów zamieszczone są już na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”. Wychowawcy podczas wiosennych zebrań z rodzicami powiadomią o szczegółach. Zmiany dotyczą przede wszystkim :
– wystawiania rocznej oceny z zachowania;
– zmiany kwalifikacji niektórych czynów w punktach ujemnych z zachowania;
– zrównania ilości plusów i minusów potrzebnych do uzyskania oceny;
– konsekwencji niezaliczenia przez ucznia danej pisemnej formy sprawdzenia wiedzy;
– sposobie powiadamiania o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej.

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)