KONFERENCJA „EDUKACJA W AKCJI”

10 października Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zorganizowało trzecią edycję konferencji „Edukacja w Akcji”.

Coroczne wydarzenie skierowane było do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów nauczania. Konferencja miała na celu promocję idei aktywnej edukacji oraz nowoczesnych metod pracy z uczniem, które w obliczu ciągłych, dynamicznych zmian są wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Spotkanie było też unikalną platformą do wymiany doświadczeń z zakresu teorii i praktyki edukacji oraz współpracy pedagogów z całego Pomorza. Ponadto, to inspirujące wydarzenie ma na celu zachęcenie przedstawicieli środowiska edukacyjnego do korzystania z zasobów Centrum Nauki EXPERYMENT w codziennej pracy, jako interaktywnych narzędzi w procesie nauczania. Z naszej szkoły w konferencji uczestniczyła grupa nauczycieli – pani Renata Korybut – Orłowska, pani Ewa Rajewska, pani Alicja Jakubaszek i pani Katarzyna Nowak.
W tym roku, konferencja przebiegała pod hasłem Akcja-Komunikacja i skupiła się nie tylko na zagadnieniach skutecznego porozumiewania się na wielu płaszczyznach, ale także na komunikacji „ucznia XXI wieku” i technologiach, które są pomocne w pracy każdego nauczyciela.
Program konferencji został zbudowany tak, aby nauczyciele każdego przedmiotu i etapu nauczania zainspirowali się i zdobyli wiedzę przydatną w codziennej pracy. Podczas konferencji zaprezentowane zostały interaktywne metody komunikacji (tej tradycyjnej i z wykorzystaniem nowych technologii) na linii NAUCZYCIEL – UCZEŃ. Tematyka wykładów została tak dobrana, aby przejść kolejno przez zagadnienia – kim jest uczeń XXI w. i co czuje; jak wykorzystać konflikt do rozwoju osobistego uczniów; jakie są zagrożenia nowych mediów oraz które z dostępnych aplikacji i programów śmiało można wykorzystać podczas pracy z grupą szkolną.
Stale poszukujemy nowych rozwiązań, bo rozwój to nasz cel. Pogórze – SZKOŁA W DRODZE.

14618626_1050991901666328_1996262286_o

 

14625749_1050992134999638_766329603_o

 

14614321_1050991971666321_1280744405_o

Komenatrze wyłączone.

© 2015-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KONTRADMIRAŁA XAWEREGO CZERNICKIEGO W POGÓRZU :::::: wykonanie: Michał Dworakowski (.ncmedia)